97

Válasz: VERSEK és próza...

A gyermek és a Pillangó

Gyermek: Pillangócska, engedd, hogy megfogjalak.
Pillangó: Miért fognál meg gyermek?
Gyermek: Olyan szép szárnyadnak ragyogása, csudálatos színeit szeretném közelebbről megszemlélni.
Pillangó: Hajolj fölém, gyermek és nézz meg jól. Ami szép van rajtam, Isten adománya, az ő remekét csodálod, amikor bennem gyönyörködsz, de azért ne kívánj megfogni.
Gyermek: Szelíden foglak meg, üveg alá teszlek, szobámban mindig gyönyörködhetem benned.
Pillangó: De előbb átszúrod szívemet, megölsz, mielőtt megöregedhettem volna, kis idő teltével megfakul szárnyam színes ragyogása s te rám sem nézel többet. Hiszed, gyermek, hogy ezért teremtett engem a jó Isten?

Gyermek: Igazad van, szívtelen volnék, ha bántanálak. Szállj te csak tovább is virágról virágra, amint a jó Isten azt elrendelte. Én megelégszem azzal, hogy gyönyörködhetem benned messziről, hímes szárnyú pillangócska.


              http://kepmester.silihost.hu/images/279/11066/00000059.jpg

98

Válasz: VERSEK és próza...

Andók Veronika: Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

https://margit2.hu/forumba-kepek/47-vakacio2.jpghttps://margit2.hu/forumba-kepek/47-vakacio.jpg

99

Válasz: VERSEK és próza...

Segíts mindenkin, önzetlenül!

Egyik este, akár a többi napon, a kicsi árva lányka az utca sarkon állt és pénzt koldult, vagy bármi más egyebet, amivel az emberek megszánják. A kislány ócska ruhát viselt, piszkos volt és kócos a haja. Egy gazdag ember sétált el a kislány mellett, anélkül, hogy pillantásra méltatta volna. De amikor hazaért drága otthonába, boldog és jómódban élő családjához, gazdagon terített asztalhoz, vissza-visszatértek gondolatai a kislányhoz.
Nagyon megharagudott Istenre, amiért engedi, hogy ilyen körülmények között éljenek emberek.
Szemrehányást is tett Istennek, mondván:
“Hogy engeded meg, hogy ez történjen? Miért nem teszel valamit, hogy segíts ezen a kislányon?”
Aztán lénye legmélyéről meghallotta Isten válaszát:

“Már tettem! Megteremtettelek Téged!”
Segíts a bajbajutottaknak, amikor csak teheted, amivel csak tudsz.
Adni sokszor nagyobb öröm, mint kapni…

100

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/48-pipacs-nyarkoszonto.jpg

101

Válasz: VERSEK és próza...

Minden mindennel összefügg

Az egér egy lyukból nézi a parasztot és a parasztasszonyt, amint egy csomagot bontanak fel. Elszörnyülködve látja, hogy egérfogó van benne. Kiszalad az udvarra, és kiabál: “Egérfogó, egérfogó”!
A tyúk ránéz, és azt mondja:
– Tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem.
Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit, és azt mondja:
– Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted.
Az egér a tehénhez menekül. A tehén elbőgi magát:
– Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó!
Az egér lehajtott fejjel tér haza.
Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó. A parasztasszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó.
A sötétben nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába és az állat megmarta a lábát. A paraszt bevitte a kórházba a feleségét. Nemsokára hazaengedték, de még mindig lázas volt. A paraszt tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de szenvedése nem múlt el. Jöttek a barátok, egész nap ápolták, gondoskodtak róla. A paraszt disznót vágott, hogy legyen mit enni, de semmi sem segített, az asszony meghalt. A temetésre sokan eljöttek. A paraszt tehenet vágott, hogy legyen elég ennivaló a halotti toron.
Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort.
Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt gondolod, hogy ez téged nem érint – gondolkodj el. Mindannyian ugyanazon az úton haladunk, amelynek neve: ÉLET. Minden ember és minden esemény az élet képzeletbeli szőttesének egy-egy fonala…

102

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/49-dregely-laszlo-nyar.jpg

103

Válasz: VERSEK és próza...

Kövek, kavicsok, homok

Egy filozófusprofesszor előadását úgy kezdte, hogy fogott egy konzerves-üveget és feltöltötte kb. 5 centiméter átmérőjű kövekkel.
Rákérdezett, hogy ugye tele van az üveg…
,, Igen” – volt a válasz.
Ezután elővett egy dobozt, tele apró kaviccsal, és elkezdte beleszórni a kavicsokat az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van.
A professzor ezután elővett egy dobozt tele homokkal és azt kezdte beletölteni az üvegbe. Természetesen a homok minden kis részt kitöltött.
,, És most – mondta a professzor – vegyék észre, hogy ez az önök élete.
A kövek a fontos dolgok. A családod, a partnered, az egészséged, a gyermekeid. Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód. A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek.
Ugyanez történik az életeddel is. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azokra a dolgokra, amelyek alapvetők a boldogságod érdekében.
Játssz a gyermekeiddel. Szakíts időt orvosi ellenőrzésre. Vidd el a párodat táncolni. Mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni.
Először a kövekre figyelj – azokra, amelyek igazán számítanak. A többi csak homok.”

104

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/50-mitkivanjak-nyarra.jpg        https://margit2.hu/forumba-kepek/50-pancsi-nyaron.gif

105

Válasz: VERSEK és próza...

Az ígéret és a becsület meséje

Ez fiú egyszer könnyelmű ígéretet tett, és nem tudta beváltani. A lány nem akarta megbocsátani neki; de a fiú ezt mondta:
– Minden ígéret könnyelmű, amelyik két szempár találkozásából nőtt ki, és a legnagyobb könnyelműség ezeket az ígéreteket teljesíteni.
De a lány nem hallgatott reá, hanem ezt mondta:
– Aki nem váltja be az ígéretét, az a becsületét veszíti el.
- Nálad hagyom a becsületemet – mondta gyorsan a fiú -, hadd legyen minden kincsem nálad. Nálad nagyom, mert az én becsületem csak szentebbé válhat azáltal, ha te őrzöd. Nálad hagyom, mert tudom, hogy nálad inkább az enyém.
Ezt mondta a fiú, de a leány most sem hallgatott reá, hanem azt kérdezte:
– Meg tudnál élni a becsületed nélkül?
A fiú azt felelte:
– A kettőnk becsülete betakar bennünket.
Nem váltotta be a könnyelmű ígéretét. Mert nem akarta, hogy a leány visszaadja a  becsületét. Mert érezte, hogy a leány jobban meg tudja őrizni becsületét, mint önmaga. Mert érezte, hogy ez közelebb hozza őt a leányhoz.
A leány azóta féltőn őrzi a fiú becsületét.

106

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/51-kanikula.jpg https://margit2.hu/forumba-kepek/51ab-kanikula.jpg

107

Válasz: VERSEK és próza...

Ajándék galambok

Handanban az a szokás járta, hogy újév előtt galambokat fogtak és ajándékoztak a hercegnek. A galambok olyan örömet okoztak a herceg számára, hogy minden ajándékozót gazdagon megjutalmazott. Valaki egyszer megkérdezte a herceget, mi a magyarázata a szokásnak.
– Jólelkűségem jeléül újévkor szabadon engedem az összes galambot – felelte a herceg.
– Mivel alattvalóid tudják, hogy szabadon engeded a galambokat, igyekeznek minél többet elkapni – érvelt a kérdező. – És közben rengeteg galambot megölnek. Ha valóban nem akarsz kárt tenni a galambokban, helyesebben tennéd, ha alattvalóidnak megtiltanád, hogy megfogják őket. Ha csak azért fogatod meg a galambokat, hogy szabadon engedhesd őket, jólelkűséged nem hozhatja helyre a mérhetetlen kárt, amit okozol.
A herceg elgondolkozott ezen... és egyetértett vele.


   http://kepmester.silihost.hu/images/279/11092/00000089.jpg http://kepmester.silihost.hu/images/279/11092/00000090.jpg

108

Válasz: VERSEK és próza...

Kövecses Anna: Július

Lenge szellő simítja a kertet,
Cinegepár dalol galagonyán,
Az akáclevél bájosan rezzen,
Mikor reá ragyog a napsugár.

Július csillog leanderszirmon,
Nyáridillbe nyílik a hársvirág.
Napfény tentikézik a pázsiton,
És elszunnyad rajta az illatár.

Muskátliszínbe ébred az este,
Katica pihen mályvának ölén,
Alkonnyá pilled a nappal teste,
És jázminzamatot sodor a szél.