169

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/80-fesus-eva-oszi-dudolo.jpg https://margit2.hu/forumba-kepek/80-oz-lepke.jpg

170

Válasz: VERSEK és próza...

Mi a legfontosabb az életben?

Történt egyszer, hogy a nagy erdei tisztáson összegyűltek az állatok, és azon kezdtek tanakodni, hogy mi a legfontosabb az életben?
– Szerintem a legfontosabb dolog az életben a barátság – mondta az egér, és a lajhárhoz fordult:
– És szerinted?
– A nyugalom! – mondta a lajhár, és ásított egyet.
– Á, annál sokkal fontosabb az ész! – legyintett a róka.
– Szerintem… – kezdte volna a kaméleon, de a többiek rögtön letorkolták.
– Ugyan, mit tudsz te erről, Te kis köpönyegforgató! – tette hozzá a róka.
– A legfontosabb dolog az életben a muzikalitás! – trillázta a fülemüle.
– Hát nem mondom, az is lényeges, de a legfontosabb mégiscsak a szerelem – brekegte a béka, mert éppen tavasz volt.
– Szerintem… – kezdte volna megint a kaméleon, de a többiek újra csak lehurrogták.
– Majd pont te mondod meg, aki nem tudsz semmi mást, csak a színedet változtatni?!
– A legfontosabb dolog az életben a szépség! – folytatta a beszélgetést az őz. És a kecsesség!
– Akkor már inkább a gyorsaság! – rikkantotta közbe a nyúl.
– Ez ostobaság! – vetette ellen a pocok -, a legfontosabb az, hogy legyen mindig mit enned!
– Szer… – a kaméleon már csak eddig jutott, mert a többiek megint beléfojtották a szót.
– Ha még egyszer meg mersz szólalni, még meg is verünk! – mondta a róka, aki valami okból még külön is haragudott rá. Na, hol is tartottunk?
– Ott – ismételte meg a pocok -, hogy a legfontosabb a tele has!
– Ez mindig csak zabálna! – sziszegte a kígyó -, még egy ilyen haspókot?!
– Miért, akkor szerinted mi a legfontosabb? – kérdezte sértődötten a pocok.
– A hajlékonyság és a rugalmasság – válaszolta a kígyó.
– Márpedig én mégis azt mondom… – kezdte volna az őz, de ebben a pillanatban megzörrent a bozót, és kilépett belőle az oroszlán és a medve.
– Na, te mit gondolsz, medve komám? – kérdezte az oroszlán társától. Mi a legfontosabb?
– Nem tudom eldönteni. De talán te meg tudod mondani – fordult a medve a sashoz, aki csak most csatlakozott hozzájuk.
– Ó, hogyne – válaszolta a sas. Szerintem a barátság! Azzal bekapta az egeret.
– Szerintem az ész! – mondta az oroszlán, és széttépte a rókát.
– Szerintem a nyugalom! – mondta a medve, és megölte a lajhárt.
– Szerintem a muzikalitás! – mondta a sas, és megfojtotta a fülemülét.
– Szerintem a szerelem! – mondta az oroszlán, és eltaposta a békát.
– Szerintem a szépség! – mondta a medve, és agyonsújtotta az őzt.
– Szerintem a hajlékonyság! – mondta a sas, miközben megragadta a kígyót, és elrepült vele.
– Szerintem a gyorsaság! – mondta az oroszlán, és felfalta a nyulat.
– Szerintem az, hogy mindig legyen mit enned! – mondta a medve, és elnyelte a pockot.

Csend támadt. Aztán a medve megtörölte a száját, és azt mondta: Na, azt hiszem mehetünk.
Azzal az oroszlánnal együtt szép komótosan elballagtak a bozótoshoz, majd eltűntek benne.

– De most tényleg, medve! – hallatszott az oroszlán hangja valahonnan messziről. Szerinted mi a legfontosabb?
– Szerintem… – motyogta a tisztáson a kaméleon EGY BARNA FÖLDRÖG képében: Túlélni… ?

    https://margit2.hu/forumba-kepek/kameleon.jpg

171

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/81-k-b-nyaruto.jpg

172

Válasz: VERSEK és próza...

A forrás

Volt egyszer egy kis királyság a kerek erdőn túl, túl az Óperencián, az Ezüst-erdőn is túl, az Arany-hegyen is túl, sőt még a Gyémántmezőkön is túl. Ott élt egy király. A kis királyságnak volt egy kis forrása, amely minden kutat táplált, az összes ivóvíz innen eredt.
Történt egyszer, hogy a gonosz varázsló ezt megmérgezte. Aki ebből ivott, az megbolondult. Pontosabban másképp kezdte látni a világot. Örült mindenkinek, akivel találkozott, sosem panaszkodott, hanem élvezte az életét, hálával tekintett a napra, csodálta a búzamezőt, segített másokon és mindig jókedvű volt.
Az emberek nem értették, miért vigyorognak ezek a „mérgezettek”, ezért féltek tőlük és kiközösítették őket.
Ám egyre többen ezt a vizet itták, egyre többen és többen lettek, akik már másképpen szemlélték a világot. Nem kellett hozzá sok idő és ők lettek többen.
A „bolondok” immár többségben voltak az országban, és nem sokára azok, akik még nem ittak a mérgezett vízből a kisebbséghez tartoztak.
De most már ők voltak a bolondok! Mindenki annak tartotta őket, amiért nem ittak még a vízből! Míg utoljára már csak a király és a királyné maradtak. A nép ellenük lázadt és le akarta váltani őket.
Ám ekkor ők is úgy döntöttek, isznak a vízből. Azután a nép már elfogadta őket, hiszen ők is olyanok lettek, mint a többiek, és ezután már igazságos, jó uralkodónak tartották őket.
Az ország virágzott békében, bár a szomszédok kicsit furának tartották a lakóit…

Tanulságok:
1. Ki a bolond? Aki másként gondolkodik? Akiket bolondnak néztek egykor, mint pl. Einstein, Edison, vagy Leonardo DaVinci, ők vitték előre a világot.
2. A többség mindig azt szeretné, ha úgy gondolkodnál, mint ők. Nem nézik jó szemmel, ha valaki kilóg a sorból.
3. Csak változás útján lép előre a világ, és a változás nem mindig kellemes. Ellenben mindig neked, magadban kell kezdeni a változást.
4. Csak azt várd el másoktól, amit te is megtettél már. Ha mutatod az utat és az jó, mások is követni fognak!
5. A közösséget a hasonló gondolkodás tartja össze.
6. Csak addig néznek bolondnak, amíg meg nem értenek.
7. Előbb-utóbb mindenki megbolondul, hisz a világ változik…

https://margit2.hu/forumba-kepek/a-forras.jpg

173

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/82-toth-oszi-kerdes.jpg

174

Válasz: VERSEK és próza...

Tanmese az előítéletről és a változásról

Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Egyszer csak odament hozzá egy férfi, és hirtelen beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: – És most? Akarsz még mondani valamit?
A férfi kissé összezavarodott, mert nem számított arra, hogyha valakinek az arcába köpnek, az képes megkérdezni: “És most?”
Ez még egyszer sem történt meg vele. Ha megsértett valakit, az feldühödött, és visszavágott. Vagy ha gyáva volt és puhány, akkor mosolygott, és megpróbált a kedvében járni. De Buddha egyikhez sem hasonlított; nem volt dühös, egyáltalán nem sértődött meg, és gyáva sem volt. Csak tárgyilagosan megkérdezte: “És most?” És más nem történt.
Buddha tanítványai viszont nagy haragra gerjedtek, nem gondolkodtak, hanem reagáltak. Legközelebbi tanítványa, Ánanda így szólt:
– Ez túl sok, ezt nem tűrhetjük el. Te csak tartsd magad a tanításaidhoz, mi meg majd megmutatjuk ennek az embernek, hogy ilyet nem tehet! Meg kell büntetnünk érte! Máskülönben mindenki elkezd majd ehhez hasonló dolgokat cselekedni.
Buddha ezt felelte:
– Hallgass! Ő nem okozott nekem fájdalmat, de te igen. Ő új ember, idegen. Bizonyára hallott felőlem valamit, hogy “ez a férfi vallástalan, veszélyes ember, aki letérít másokat a helyes útról, egy forradalmár, egy erkölcstelen gazember”, és ezek alapján alkotott rólam képet. Nem engem köpött le, hanem a saját elképzelését, azt a képet, amelyet rólam alkotott – hiszen nem ismer engem, akkor hát hogyan köphetett volna le engem?
– Ha mélyebben belegondolsz – mondta Buddha -, a saját elméjét köpte le. Én nem vagyok része, és látom, hogy ez a szegény férfi bizonyára valami mást is akar mondani, mert ez is a közlés egyik módja – a köpés is egy eszköz arra, hogy elmondjunk valamit. Vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy a nyelv alkalmatlan – a mély szerelem, az erős harag, a gyűlölet, az imádság idején. Vannak olyan intenzív pillanatok, amikor a beszéd kevés. Ilyenkor tennünk kell valamit. Amikor nagyon szerelmesek vagyunk, és megcsókoljuk vagy megöleljük a kedvesünket, mit teszünk? Elmondunk valamit. Amikor haragszunk, rettenetesen haragszunk, és megütjük vagy leköpjük a haragosunkat, azzal is mondunk valamit. Én megértem ezt az embert. Bizonyára valami mást is akar mondani, ezért kérdeztem meg tőle: “És most?” A férfi még inkább összezavarodott.
Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:
– Ti nagyobb fájdalmat okoztatok, mert ti ismertek engem, évek óta velem éltek, és még mindig visszatámadtok.
A férfi meglepetten, összezavarodva tért haza. Egész éjjel nem tudott aludni. Ha valaki találkozik egy Buddhával, rendkívül nehéz, lehetetlen ugyanúgy álomba merülnie, mint előző éjszaka. Szüntelenül ott kavarog a fejében az élmény. Nem tudta megmagyarázni magának, mi történt. Egész testében remegett, és verítékezett.
Még sohasem találkozott ilyen emberrel; Buddha darabjaira törte egész elméjét, minden megrögzött szokását, egész múltját. Másnap reggel újra odament. Buddha lábaihoz vetette magát, aki újra megkérdezte:
– És most? Hiszen ez is egy módja annak, hogy elmondjunk valamit, amit szavakkal nem lehet kifejezni. Amikor idejössz, és megérinted a lábamat, azzal olyasmit mondasz, amit szokványos eszközökkel nem lehet elmondani, amihez minden szó kevés; nem fér el bennük.
Aztán így folytatta:
– Nézd, Ánanda, ez a férfi megint itt van, és mond valamit. Olyan ember, akiben mély érzelmek dúlnak.
A férfi felnézett Buddhára, és azt mondta:
– Bocsáss meg azért, amit tegnap tettem!
Buddha így felelt: https://margit2.hu/forumba-kepek/buddha.jpg

– Bocsássak meg? De már nem vagyok ugyanaz az ember, akivel tegnap azt tetted. A Gangesz szüntelenül áramlik, soha nem marad ugyanaz a Gangesz. Minden ember egy folyó. Az az ember, akit leköptél, már nincs itt, én csak hasonlítok rá, de nem vagyok ugyanaz, sok minden történt ebben a huszonnégy órában! A folyó nagyon sokat haladt előre. Ezért nem tudok neked megbocsátani, mert nincs bennem semmi neheztelés irántad. És te is más vagy. Látom rajtad, hogy már nem vagy ugyanaz az ember, aki tegnap idejött, mert az a férfi dühös volt – de milyen dühös volt! Ő köpött, te pedig meghajolsz előttem, megérinted a lábamat; hogyan lehetnél ugyanaz az ember? Nem vagy ugyanaz, ezért felejtsük is el a dolgot. Az a két ember, aki köpött, és akit leköptek, már nincs többé. Gyere közelebb! Beszélgessünk valami másról!

175

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/83-m-m-csoszogo-osz.jpg

176

Válasz: VERSEK és próza...

A csodára váró ember története

Él egy régi történet egy emberről, akinél hogy, hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal, és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá. Minden lehetőség adott lesz számára, hogy hatalmas vagyonra tegyen majd szert, a társadalom megbecsült tagja lehessen, és egy gyönyörű nőt vegyen feleségül.
Emberünk egész életében várta, hogy az ígért csodálatos dolgok valóra váljanak, de nem történt semmi és végül egyedül, és szegényen halt meg. Amikor a Mennyország kapujához ért, meglátta az angyalt, aki sok-sok évvel ezelőtt meglátogatta álmában, és felelősségre vonta:
-Te hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi rangot és gyönyörű feleséget. Egész életemben vártam, de nem történt semmi.
– Én neked nem ígértem ezt – válaszolt az angyal. Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét ígértem neked, de te elmulasztottál élni ezekkel a lehetőségekkel.
Az ember megdöbbent.
– El sem tudom képzelni, miről beszélsz! – mondta.
– Emlékszel, egyszer volt egy ötleted, de te féltél, hogy nem sikerül, ezért nem tettél semmit? – kérdezte az angyal.
Az ember bólintott.
– Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az ötletet néhány év múlva egy másik embernek adták, aki nem ijedt meg a nehézségektől, és ha visszaemlékszel, akkor ez az ember az egyik leggazdagabb ember lett a környéken.
– És arra emlékszel-e – folytatta az angyal -, volt egy eset, amikor a várost óriási pusztítás érte, sok ház romba dőlt, sok ezer ember nem tudott szabadulni a romok alól. Neked lehetőséged lett volna segíteni a bajbajutottakon és a túlélőket kimenteni, de te féltél, hogy ha elmész otthonról, akkor betörnek hozzád és kirabolják a házadat, ezért nem mentél el segíteni a hívó szóra, hanem otthon maradtál.
Az ember szégyenkezve bólintott.
– Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy száz és száz ember életét megmentsd, a város összes életben maradt lakója tisztelt volna téged. – mondta az angyal.
– És emlékszel arra az asszonyra, arra a fekete hajú nőre, aki neked annyira tetszett? Nem hasonlított egyik nőre sem, akikkel korábban, vagy későbbi életedben találkoztál, de azt gondoltad, hogy sose menne férjhez egy olyan emberhez mint te, féltél, hogy elutasít, és elmentél mellette.
Az ember újra bólintott, de már sírt.
Igen barátom, – mondta az angyal – ő a feleséged lett volna, vele sok gyermeket neveltetek volna, vele igazán boldogságban éltél volna egész életedben…
Tanulság:
Hasonló lehetőségek mindannyiunknak adódnak az életében, de gyakran, ehhez a történetbeli emberhez hasonlóan, mi is megengedjük, hogy a félelem felülkerekedjen rajtunk, és megzavarjon bennünket, hogy éljünk a lehetőségekkel.
Nem megyünk oda másokhoz, mert félünk az elutasítástól, mi nem beszélünk az érzéseinkről, mert félünk, hogy kinevetnek bennünket, és nem bízzuk rá magunkat más emberre, mert félünk a fájdalomtól, ha elveszítjük.
De még nincs veszve semmi. Még életben vagyunk. Elkezdhetjük kihasználni az előttünk álló lehetőségeket! Elkezdhetjük létrehozni lehetőségeket saját magunk számára!
Elkezdhetünk hinni magunkban!

177

Válasz: VERSEK és próza...

... https://margit2.hu/forumba-kepek/84-kanyadi-s-jonazosz.jpg

178

Válasz: VERSEK és próza...

A szépség titka

1. A vonzó ajkak érdekében, mondj kedves szavakat.
2. A kedves szemekért, keresd a jót az emberekben.
3. A karcsú alak érdekében, oszd meg ételed az éhezőkkel!
4. A szép hajért hagyd a gyermeknek, hogy ujjaival végigsimítsa naponta legalább egyszer.
5. A lelki egyensúlyért sétálj azzal a tudattal, hogy soha nem vagy egyedül!
6. Az embereket – jobban mint a tárgyakat -, meg kell újítani, fel kell éleszteni, meg kell gyógyítani és megváltani. Sohase utasíts el senkit.
7. Emlékezz: ha segítő kézre van szükséged, végül megtalálod a karjaidban. Ha idősebb leszel, felfedezed, hogy két kezed van: Egy, hogy segíts Magadon, Egy, hogy segíts Másokon.
8. A nő szépsége nem a ruhákban rejlik, amiket hord. Nem az alakjában, vagy a frizurájában. A nő szépségét a szemében találod, mert a szem bejárat a szívhez, ahol a szeretet lakozik.
9. A nő szépsége nem az arcápolásból ered. A nő igazi szépsége a lelkéből tükröződik: az a törődés, amit szerető szívvel ad és a szenvedély amit mutat.
10. A nő szépsége csak fokozódik az idő előrehaladtával.

(Audrey Hepburn)

https://margit2.hu/forumba-alairasok/audrey-hepburn-idezettel.jpg

179

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/85-weores-s-galagonya.jpg

180

Válasz: VERSEK és próza...

Mit jelent erősnek lenni?

- Erősnek lenni, annyi, mint - valakit csendben szeretni.
-                                        - ragyogni a boldogságtól akkor is, ha szerencsétlen vagy.
-                                        - nyugodtnak megmaradni a kétségbeesés idején is.
-                                        - jókedvűnek lenni akkor is, ha szomorúak vagyunk.
-                                        - mosolyogni, habár sírhatnékunk van.
-                                        - valakit megörvendeztetni, jóllehet a szívünket bánat nyomja.
-                                        - hallgatni, amikor szeretnénk valakivel megosztani a problémáinkat.
-                                        - valamit megvigasztalni, noha magunknak támasztékra van szükségünk.
-                                        - várni a felgyógyulást, még ha nem is hiszel benne.


           https://margit2.hu/forumba-kepek/86-erosnek-lenni1.jpg


Még ha kemény realitás is az élet - szeress és légy erős! A legerősebb ember nem az akinek, legtöbb az ereje, hanem aki a legtöbbet kibír...