133

Válasz: VERSEK és próza...

A békák példázata

Volt egyszer egy csoport béka, akik versenyezni akartak. Egy nagyon magas toronyba akartak feljutni. Sok néző gyűlt össze, hogy figyeljék a versenyt és biztassák a békákat. Elkezdődött a verseny… De a nézők közül senki nem hitt abban, hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a torony csúcsára. Ilyeneket mondogattak:
– Oh, de fárasztó!
– Sosem fognak feljutni!”
Vagy:
– Semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas!
A békák kezdtek lemaradozni… Egyetlenegy kivételével, aki élénken kapaszkodott felfelé!
A nézők kiabáltak:
– Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni!
Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza. Csak az az egy haladt tovább kitartóan. Ő egyáltalán nem akarta feladni!
Végül mindegyikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony csúcsára!
Ezután a többi béka és a nézők is meg akarták tudni, hogyan sikerült neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek. Egy néző odament a békához és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje hogy feljusson a csúcsra.
Ekkor derült ki, hogy a győztes béka süket volt…

Tanulság:
Sose hallgass azokra az emberekre akik mindig negatívok és pesszimisták, mert ők elrabolják a legszebb vágyaidat és reményeidet, amiket a lelkedben hordozol! Gondolj mindig a szavak erejére, mert bármit hallasz vagy olvasol, befolyásolja a tetteidet! Légy mindig optimista, és leginkább légy egyszerűen süket, ha valaki azt mondja, hogy “nem tudod megvalósítani álmaidat”!
Gondold ezt: “Bármi sikerülhet nekem, ha igazán akarom …

    https://margit2.hu/forumba-kepek/bekak-versenye-toronyba.jpg

134

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/62-augusztusi-esten.jpg

135

Válasz: VERSEK és próza...

A herceg, a bölcs és a galamb

Élt egyszer egy bölcs ember, akit nagyon szerettek a hazájában az emberek. Az ország gonosz hercege azonban gyűlölte, mert bizony – szemben a bölccsel – nem tudhatta magáénak a népe szeretetét. Ezért aztán szüntelenül azon fáradozott, hogy lejárassa a mestert.
Végül is kidolgozott egy tervet:
– Holnap – mondta a herceg –, amikor az öreg a piactérre megy, hogy szóljon az emberekhez, én is ott leszek. Egy galambot fogok a kezemben tartani, és azt mondom: “No, tudós férfiú, mondd meg nekem, ez a madár, amit a kezemben tartok, élő vagy holt?” Ha azt mondja, holt, kinyitom majd a kezemet és hagyom a madarat elrepülni. Ha azt mondja, élő, akkor megfojtom a madarat a tenyeremben, és hagyom, hogy holtan essen a földre. Mindkét esetben bolonddá teszem a bölcs embert.
Eljött a másnap, és a herceg már ott állt a piactéren jóval a bölcs megérkezése előtt. Türelmesen várakozott és amikor a tudós megjelent és elkezdett beszélni, a herceg kivette a galambot a kalitkából és mindenki számára hallhatóan megszólalt:
– Bölcs ember! – kiabálta. Szeretnék feltenni neked egy kérdést. Ez a madár, amit a kezemben tartok, élő vagy holt?
A tömeg elcsendesedett és minden szem a mester felé fordult. A bölcs várt egy kicsit, majd először az emberekre, aztán pedig a hercegre nézett és azt mondta:
– Az, amit a kezedben tartasz, olyan, amilyenné te teszed!

Amikor ezt a történetet olvasod, gondolj arra, hogy a kézben lévő madár a birtokunkban lévő lehetőségeket szimbolizálja.
Te mit kezdesz a kezedben lévő a lehetőségekkel?
Te milyenné teszed a lehetőségeidet?
“Meghalnak” a kezedben lévő lehetőségek vagy életben tartod őket?
Egyáltalán észreveszed a kínálkozó lehetőséget a kezedben?
Az életed olyan lesz, amilyenné a lehetőségeiddel azt teszed!
Tehát a kérdés az, hogy Milyenné teszed az életedet?…
  https://margit2.hu/forumba-kepek/63-galamb.jpg

136

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/64-gyumolcskosar.jpg https://margit2.hu/forumba-kepek/64-gyumolcskosar2.jpg

137

Válasz: VERSEK és próza...

Az órabér

A családfő a hosszú, nehéz nap után fáradtan és feszülten tért haza munkából. Késő volt már, és 7 éves kisfia az ajtóban állva várta őt. Köszöntötték egymást, majd a gyermek megszólalt:
– Apu, kérdezhetek valamit?
– Kérdezz csak – felelt az apa.
– Mennyi pénzt keresel egy óra alatt?
– Ez nem a te dolgod! Miért kérdezel ilyeneket? – mondta az apa ingerülten.
– Csak tudni szeretném. Kérlek, apu, mondd meg nekem, hogy mennyit keresel egy óra alatt – kérlelte a kisfiú.

   https://margit2.hu/forumba-kepek/az-oraber2.jpg

– 20 dollárt, ha nagyon tudni akarod.
– Ó! – szólt a fiúcska, és búsan lehajtotta a fejét. Aztán felnézett, és ezt kérdezte:
– Apu, kérhetek tőled kölcsön 10 dollárt?
Az apa elveszítette a türelmét.
– Na, ide figyelj, fiam, ha csak azért akartad tudni a keresetemet, hogy kölcsönkérj tőlem valami bugyuta játékra vagy más szamárságra, akkor most gyorsan elmész a szobába, és szépen elgondolkodsz az önzőségeden. Ezenkívül még csak 7 éves vagy, és a 7 éveseknek semmi szükségük nincs pénzre. Minden nap keményen dolgozom, hogy pénzt keressek neked és anyunak! Ma is hosszú és nehéz napom volt, szóval semmi időm nincs arra, hogy ilyen olyan kölcsönökről beszélgessek veled.
A kisfiú csöndben elment a szobájába, és becsukta maga mögött az ajtót. Az apa kb. 1 óra múlva lehiggadt, és elgondolkodott azon, hogy milyen gorombán beszélt a fiával. Talán mégis valóban jó oka volt 10 dollárt kérni, hiszen sosem tett ilyet korábban… Odament a gyerekszobához, és bekopogott.
– Bejöhetek?
– Igen, apu – felelte a kisfiú.
– Gondolkodtam, és úgy látom, hogy túl kemény voltam hozzád az imént – mondta az apa. Zűrös napom volt ma, és rajtad töltöttem ki a haragomat. Tessék, itt van a 10 dollár, amit kértél.
A gyerek felállt, és az örömtől sugárzó arccal ezt mondta:
– Ó, apu, köszönöm!
Ekkor a fiúcska odament az ágyához, benyúlt a párnája alá, elővett néhány összegyűrődött bankót, és elkezdte számolni. Az apa, látva, hogy a fiának már van pénze, ismét dühös lett.
– Miért kellett neked még pénz, ha már van? – morogta vörösödő fejjel.
A gyerek felnézett az apjára:
– Azért, mert eddig nem volt elég, de most már van – válaszolta.
– Nos, mire kell az neked? – kérdezte az apa.
– Tessék apu, 20 dollár. Megvehetem tőled 1 órádat?

    https://margit2.hu/forumba-kepek/az-oraber.jpg

138

Válasz: VERSEK és próza...

http://kepmester.silihost.hu/images/279/8707/00000099.gif     https://margit2.hu/forumba-kepek/65-nyari-reggel.jpg

139

Válasz: VERSEK és próza...

Az idős ács utolsó háza

Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulni. Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a kereset, amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre értékeli a szabadidőt, amit az évtizedek során szép nagyra nőtt családjával tölthet.
– Valahogy majd csak elleszek – mondta.
A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, s arra kérte őt, hogy utoljára segítsen felépíteni neki még egy házat.
Az ácsmester ráállt, de nem telt el sok idő, és máris látni lehetett, hogy az utolsó házába a szívét már nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befejezése volt ez egy egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai életének. A ház átadására megjelent a főnök is, aki magával hozta a ház kulcsait, s azokat átadta az ácsmesternek.
– Ez a Te házad – mondta. Ezt neked adom ajándékba!
Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen kár… Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, egészen másképp dolgozott volna.
Így van ez sokunkkal. Építgetjük életünket nap-nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk magunkból. És aztán jön a hideg zuhany, amikor rádöbbenünk, hogy nekünk kell majd laknunk abban a házban, amit magunknak építettünk. Ha újra kezdhetnénk, lehet, hogy egészen más életet építenénk magunknak.
Tehát nincs visszaút… Te is építőmester vagy. Te is nap, mint nap kalapácsot fogsz a kezedbe, hogy szöget verj be a falba. Léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel.
Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy: “Az élet egy csináld magad vállalkozás”. Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy ma döntesz, az szabja meg, hogy holnap hogyan élsz majd. Építkezz tehát okosan!

Ne feledd:
Úgy szeress, mintha senki nem bántott volna meg!
Úgy dolgozz, mintha nem lenne szükséged a pénzre!
Úgy táncolj, mintha senki sem figyelne!…

       https://margit2.hu/forumba-kepek/azidos-acshaza.jpg

140

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/66-nyar.jpghttps://margit2.hu/forumba-kepek/66-nap.jpg

141

Válasz: VERSEK és próza...

A hat harang tanulsága

Volt egyszer egy fogadó, melyet “Ezüst Csillag”-nak hívtak. A tulajdonos minden tőle telhetőt elkövetett, hogy minél több vendéget csábítván nyereségessé tegye vállalkozását: a szállás kényelmes volt, a kiszolgálás szívélyes, és az árak elfogadhatók, de mindhiába, mert a várt nyereséget nem tudta elérni.
Kétségbeesésében elhatározta, hogy kikéri egy bölcs tanácsát. Miután a bölcs végighallgatta fogadós bánatos történetét, azt javasolta, hogy változtassa meg a fogadó nevét.
– Az lehetetlen – mondta a fogadós. Nemzedékek óta “Ezüst Csillag” a neve, mindig is így ismerték az egész vidéken.
– Nem – állította a bölcs határozottan -, mostantól fogva “Öt Harang”-nak fogod hívni, a bejárat fölé pedig felakasztasz hat harangot!
– Hat harangot? Ez aztán az abszurdum. Ugyan már minek tenném?
– Csak próbáld ki, és meglátod – mosolygott a bölcs.
Nos, a fogadós megpróbálta, és tapasztalta, hogy aki csak elment a fogadója mellett, mind betért, hogy felhívja hibára a figyelmét, gondolván, hogy előtte még senki más nem vette észre.
Bent azután kellemesen érintette őket a szívélyes kiszolgálás, és ottmaradtak egy kis felüdülésre, megadván ezzel a fogadósnak azt az anyagi sikert, amit korábban mindhiába keresett.

          https://margit2.hu/forumba-kepek/a-6harang-tanulsaga.jpg


Tanulság:
Kevés dolog van, amiben nagyobb örömünket leljük, mint mások hibáinak kijavításában!

142

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/67-labdazofiu.jpghttps://margit2.hu/forumba-kepek/67-vakacio.jpg

143

Válasz: VERSEK és próza...

Az ember, a lova és a kutyája

Mendegélt az úton egy ember, a lova meg a kutyája. Egyszer egy hatalmas vihar kerekedett, és mellettük belecsapott egy fába a villám. Mindhárman meghaltak. De az ember nem vette észre, hogy már elhagyta az élők világát, és tovább bandukolt a két állattal. Néha időbe telik, míg a halottak megszokják új helyzetüket. . .
Nagyon hosszú volt az út, emelkedőn kellett menniük, a nap is erősen tűzött, csorgott róluk a verejték, és rettentő szomjasok voltak. Az egyik kanyarban végre észrevettek egy hatalmas márványkaput, amely egy arannyal kikövezett térre nyílt. A tér közepén egy kút állott, amelyből kristálytiszta víz csordogált. A kapuban egy férfi őrködött. A vándor odament hozzá, és megszólította:
– Jó napot!
– Jó napot – felelte az őr.
– Miféle hely ez, hogy ilyen gyönyörű?
– Ez itt a mennyország.
– Milyen jó, hogy a mennyországba jutottunk! Nagyon szomjasak vagyunk.
– Lépjen be nyugodtan, itt annyit ihat, amennyit csak akar – és az őr a kútra mutatott.
– De a lovam és a kiskutyám is szomjasak!
– Nagyon sajnálom – mondta az őr. Állatok nem léphetnek be ide.
Az ember nagyon elkeseredett, mert rettenetesen kínozta a szomjúság, de nem akart egyedül inni. Megköszönte hát az őrnek, és továbbment.
Megint sokat gyalogoltak fölfelé, és már teljesen ki voltak merülve, amikor megérkeztek egy másik helyre, amelynek egy ócska kapu volt a bejárata. Mögötte poros földút volt, kétoldalt fákkal. Az egyik fa árnyékában hevert egy férfi, az arcát eltakarta a kalapja, valószínűleg aludt.
– Jó napot – köszöntötte a vándor.
A férfi félretolta a kalapját, és biccentett.
– Nagyon szomjasak vagyunk, én, a lovam és a kiskutyám.
– Van ott egy forrás a kövek között – mondta a férfi, és megmutatta nekik a helyet. Igyanak csak kedvükre!
Az ember, a lova meg a kutyája odamentek a forráshoz, és sokáig ittak. Aztán az ember visszament a férfihoz, hogy köszönetet mondjon neki.
– Jöjjenek csak nyugodtan, bármikor – felelte a férfi.
– Egyébként hogy hívják ezt a helyet?
– Mennyország.
– Mennyország? Az nem lehet! A márványkapu őre azt mondta, hogy az ott a mennyország!
– Az nem a mennyország. Az a pokol.
A vándor megdöbbent.
– Meg kellene tiltaniuk, hogy ők is ugyanezt a nevet használják! Ez a téves információ óriási zűrzavart okozhat!
– Bizonyos szempontból viszont nagy szolgálatot tesznek nekünk. Ugyanis ott maradnak azok, akik képesek elhagyni a legjobb barátaikat…

       https://margit2.hu/forumba-kepek/akutya-loval.jpg

144

Válasz: VERSEK és próza...

https://margit2.hu/forumba-kepek/68-tocsa-tukor1.jpghttps://margit2.hu/forumba-kepek/68-tocsa-tukor.jpg